در رویداد پیوند استان‌آپ قزوین، چه گذشت؟

در رویداد پیوند استان‌آپ قزوین، چه گذشت؟

1400/8/15
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

رویداد آستان آپ ویژه قزوین، دو دو بخش پیوند و دوشنبه‌های استارتاپی، برگزار شد.

ادامه مطلب

در دوشنبه‌های استارتاپی رویداد استان‌آپ قزوین، چه گذشت؟

در دوشنبه‌های استارتاپی رویداد استان‌آپ قزوین، چه گذشت؟

1400/8/15
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

رویداد استان آپ قزوین، برگزار شد

ادامه مطلب

در رویداد استان‌آپ کرمان، چه گذشت؟

در رویداد استان‌آپ کرمان، چه گذشت؟

1400/6/27
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

سلسله رویدادهای استانی پیوند و دوشنبه‌های استارتاپی که پیش از این تنها منحصر به استان تهران بوده‌است، برای اولین بار و تحت عنوان «استان‌آپ؛ 31 قدم تا شکوفایی»، به صورت استانی و در استان کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب

اولین رویداد استان‌آپ، در استان کرمان برگزار شد

اولین رویداد استان‌آپ، در استان کرمان برگزار شد

1400/6/27
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

اولین دوره از سلسله رویداد «استان آپ؛ ۳۱قدم تا شکوفایی» روز ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، در استان کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب