چهارمین دوره از رویداد استان آپ ویژه هرمزگان برگزار می‌گردد

چهارمین دوره از رویداد استان آپ ویژه هرمزگان برگزار می‌گردد

1400/9/16
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد برنامه جامع «استان‌آپ، ۳۱ قدم تا شکوفایی» را توسط کارن کراد برگزار نماید.

ادامه مطلب

دومین رویداد استان آپ در قزوین برگزار شد

دومین رویداد استان آپ در قزوین برگزار شد

1400/8/15
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

دومین دوره از سلسله رویداد «استان آپ؛ ۳۱قدم تا شکوفایی» روز 12آبان ، در استان قزوین برگزار شد.

ادامه مطلب

در دوشنبه‌های استارتاپی رویداد استان‌آپ قزوین، چه گذشت؟

در دوشنبه‌های استارتاپی رویداد استان‌آپ قزوین، چه گذشت؟

1400/8/15
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

رویداد استان آپ قزوین، برگزار شد

ادامه مطلب

سومین دوره از رویداد استان آپ ویژه سمنان برگزار می‌گردد

سومین دوره از رویداد استان آپ ویژه سمنان برگزار می‌گردد

1400/7/20
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

صندوق نوآوری و شکوفایی با همراهی کارن کراد، در نظر دارد رویداد استان آپ را در استان سمنان برگزار نماید.

ادامه مطلب

رویداد استان آپ در قزوین برگزار می‌گردد

رویداد استان آپ در قزوین برگزار می‌گردد

1400/7/3
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

سلسله رویداد استان آپ در دومین دوره از برگزاری، به استان قزوین می‌رود. رویداد استان آپ، ترکیب رویداد پیوند و رویداد دوشنبه‌های استارتاپی است که به صورت استانی برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب

اولین رویداد استان‌آپ، در استان کرمان برگزار شد

اولین رویداد استان‌آپ، در استان کرمان برگزار شد

1400/6/27
نوع: رویداد ها
نویسنده: پرنیان ستوده

اولین دوره از سلسله رویداد «استان آپ؛ ۳۱قدم تا شکوفایی» روز ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، در استان کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب

استان آپ: اولین رویداد استانی دوشنبه‌های استارتاپی و پیوند در کرمان برگزار می‌شود

رویداد استان آپ که شامل دوشنبه‌های استارتاپی و پیوند است، برای اولین بار به صورت استانی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب