بهترین قصه گو برنده است | Whoever Tells The Best Story Wins

بهترین قصه گو برنده است | Whoever Tells The Best Story Wins

1398/10/9
نوع: معرفی کتاب
نویسنده: نگار صالحی

روزی روزگاری قبل از اینکه یاد بگیرید نگاهی عینی و واقع بینانه تر داشته باشید، فکر میکردید آدم های مهمی هستید و اطرافیانتان هم آدم های مهمی اند. احتمالا سؤال هایی می پرسیدید که دیگران را معذب می کرد. برای اینکه در زندگی تان دچار خودشیفتگی و بی ثباتی عاطفی نشوید، شما را فرستادند مدرسه تا یاد بگیرید چه طور انسان مفیدی باشید. روش علمی را یاد گرفتید. فهمیدید که آدم مهمی نیستید. در واقع فقط نقطه ای هستید بر روی یک منحنی زنگی شکل...

ادامه مطلب