مصاحبه اختصاصی | گروه بین المللی متین آریا مانا (سهامی خاص)

مصاحبه اختصاصی | گروه بین المللی متین آریا مانا (سهامی خاص)

1398/12/19
نوع: سرمایه گذاران
نویسنده: آفرین علیزاده

جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خرید سهام و صدور سهام جدید در شرکت‌های سهامی خاص به چه معناست؟

خرید سهام و صدور سهام جدید در شرکت‌های سهامی خاص به چه معناست؟

1398/2/29
نوع: استارتاپ ها
نویسنده: دپارتمان حقوقی

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

تصمیمات در مجامع عمومی شرکت‌ سهامی خاص با چه اکثریتی اتخاذ می‌شود؟

تصمیمات در مجامع عمومی شرکت‌ سهامی خاص با چه اکثریتی اتخاذ می‌شود؟

1397/8/11
نوع: استارتاپ ها
نویسنده: حقوقی کارن‌کراد

شرکت سهامی خاص دارای سه مجمع عمومی است. (البته طبق قانون تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت‌های سهامی خاص اجباری نیست؛ اما طبق مقررات و ضوابط حاکم بر اداره ثبت شرکت‌ها، یکی از مدارک لازم برای تاسیس شرکت، صورت‌جلسه مجمع عمومی موسس است)

ادامه مطلب