آیا شما هم در طول روز با مشکل تمرکز روی کار مواجه هستید؟

آیا شما هم در طول روز با مشکل تمرکز روی کار مواجه هستید؟

1398/11/30
نوع: استارتاپ ها
نویسنده: عزیز بنی هاشمی

برای مدیران و رهبران مشتاق ، حفظ تمرکز باید یک مفهوم یا عادت روزانه باشد...

ادامه مطلب