هر برند یک قصه است | Building a storybrand

هر برند یک قصه است | Building a storybrand

1398/9/20
نوع: معرفی کتاب
نویسنده: نگار صالحی

این کتاب نمیخواهد قصه ی کسب و کارتان را تعریف کند. آن طور کتاب ها فقط وقت آدم را تلف میکنند...

ادامه مطلب