خرید سهام و صدور سهام جدید در شرکت‌های سهامی خاص به چه معناست؟
1398/2/29
نوع: استارتاپ ها
نویسنده: دپارتمان حقوقی

گاهی اوقات در قراردادهای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها از الفاظ مختلفی استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای سرمایه‌گذاری در شرکت سهامی خاص، مدل قراردادی خرید سهام بکار می‌رود؛ این در حالی است که خرید سهام و صدور سهام جدید درنتیجه سرمایه‌گذاری؛ دو فرآیند متفاوت هستند که در ادامه توضیح داده می‌شود:

الف- خرید سهام: یکی از شیوه‌های رایج برای خروج سهامداران و یا کاهش نصاب سهام آنها در شرکت‌ها، نقل و انتقال سهام آنان از طریق قراردادهای خرید و فروش یا صلح سهام است. در این روش، سهامدار متقاضی خروج از شرکت یا کاهش سهام خود‌ در آن، تمام یا بخشی از سهام خود را به سایر اشخاص و یا حتی دیگر سهامداران حاضر در شرکت می‌فروشد یا منتقل می‌کند. در این حالت مبلغ مابه‌ازای سهام خریداری‌شده، به فروشنده سهام پرداخت می‌شود.

ب- صدور سهام: یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها، ورود به شرکت در قالب افزایش سرمایه است. در این روش، شرکت سرمایه‌پذیر در مقابل سرمایه‌هایی که سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران به شرکت تزریق می‌نمایند، به آنها بدهکار می‌شود. در این حالت، مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، با سرمایه‌گذارِ طلبکار، تصفیه حساب می‌کند. در این روش تعداد سهام سهامداران سابق شرکت کاهش نمی‌یابد؛ بلکه نصاب سهام آنها تغییر می‌کند. بدین‌ترتیب اگر تعداد سهام یک سهامدار در یک شرکت سهامی خاص 10 سهم از 100 سهم باشد و با افزایش سرمایه، شرکت 100 سهم جدید دیگر صادر کند، مجموع سهام شرکت به 200 سهم افزایش می‌یابد. در این حالت، سهامدار یادشده 10 سهم در 200 سهم دارد و نصاب سهام وی از 10 درصد به 5 درصد کاهش می‌یابد. آنچه لازم است بدان توجه شود آن است که در روند افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، تعداد سهام سهامداران سابق در شرکت کاهش نمی‌یابد؛ بلکه تنها نصاب سهام آنان تعدیل می‌شود.

با این همه مدل‌های قراردادی وجود دارند که با سازوکارهای حقوقی جداگانه هر دو عمل خرید سهام و صدور سهام جدید را با هم و در یک قرارداد واحد بکار می‌گیرند. در این حالت، گویی سرمایه‌گذار، سهام جدید صادر شده در فرآیند افزایش سرمایه را از شرکت خریداری می‌کند و مبلغ مابه ازای آن را به حساب شرکت واریز می‌نماید و اینگونه وارد مجموعه سهامداران می‌شود. گاهی اوقات نیز هر دوی این روش ها بر اساس توافق طرفین با یکدیگر ادغام می شوند.

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.