گزارش کارگاه آشنایی با قوانین بیمه تامین اجتماعی ویژه کسب و کارهای نوپا
1398/4/2
نوع: کارگاه ها
نویسنده: هانیه طالبی

در روز شنبه مورخ 25 خرداد 98، کارگاه «آشنایی با قوانین بیمه تامین اجتماعی ویژه کسب و کارهای نوپا» با سخنرانی محمد رضا شهنانی در کارن کراد برگزار شد. در این کارگاه در خصوص قوانین و الزامات بیمه تامین اجتماعی و چگونگی استفاده از آنها صحبت شد. اگر بخواهیم نگاهی جامع به موضوع مطرح شده داشته باشیم می‌توانیم به متن ذیل اشاره کنیم:

در زمان شروع هر کسب و کاری بایستی با قوانین تامین اجتماعی آشنایی داشته باشیم. آشنایی با این قوانین تنها برای آغاز فعالیت نیست بلکه آشنا بودن با این موارد  در زمان فعالیت می تواند از بروز هزینه های هر چه بیشتر و همچنین بهره وری بهتر سازمان در استفاده ز مزایای تامین اجتماعی کمک شایانی به سازمانها نماید. امروزه دریافت حق بیمه های تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی یکی از الزامات هر کسب و کاری بوده و کسب و کارهای نوپا و استارتاپها نیز بایستی در زمان مورد نظر به انجام تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی بپردازند. در این کارگاه سعی است که با فراگیری اساس حق بیمه های پرسنلی و حق بیمه‌های تامین اجتماعی در به کارگیری از مزایای آنها استفاده حداکثری برای سازمان به وجود آید.

در ابتدای کارگاه مدرس بحث را موضوع مشمولین قوانین بیمه تامین اجتماعی و ضوابط مربط به آن آغاز کرد.  که در این خصوص مواردی از قبیل شرایط بیمه‌ای افراد، اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و معافیت‌ها و الزامات آن صحبت شد. در ادامه در خصوص مدارک لازم برای گرفتن کد کارگاه ویژه افراد حقیقی و حقوقی صحبت شد و علاوه بر آن به موارد دیگری اعم از محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما، فرمول آنها و روش محاسبه آنها اشاره شد. در ادامه انواع قراردادهای فی ما بین پیمانکار و کارگر و کارفرما و کارمند صحبت شد و توضیح داده شد که هر کدام از قراردادها شامل چه پیش شرط‌ها و شرط‌هایی می‌باشد و چه الزاماتی باید در آنها رعایت شود.

در قسمت پایانی کارگاه نیز به موارد زیر پرداخته شد: 

• وظایف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی

• وضایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

• قراردادهای غیر کارگری مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی

• بخشنامه ها 

• نحوه محاسبه حق بیمه قراردادی

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.