گزارش کارگاه آشنایی با قرارداد سهامداران
1398/5/1
نوع: کارگاه ها
نویسنده: بهنام ثقفی

در روز یکشنبه 30 تیرماه 1398، کارگاه با عنوان "آشنایی با قرارداد سهامداران" با تدریس عطا افتخاری در کارن کراد برگزار شد. مطالب تدریس شده در این کارگاه حول محور قراردادهای جاری شده بین سرمایه گذاران و استارتاپ ها، مفاد و ظرافت های موجود در این نوع قراردادها که به قرارداد سهامداران (Share Holders’ Agreement) یا SHA معروف هستند، تنظیم شده بود. 

پس از معرفی افراد حاضر و آشنایی، مراحل مختلف جذب سرمایه برای یک استارتاپ به اجمال مرور شد. مراحل مختلف نظیر: مذاکرات اولیه با سرمایهگذار، ارزشگذاری، شرایط پرداخت و عقد قرارداد. تفاوت بین سهام عادی (Sweat Stock و یا Common Stock) و سهام ممتاز و ویژه (Preferred Stock) موضوع بعدی مطرح شده بود. پس از آن بندهای مختلف قراردادها همچون: انحلال شرکت و سیاستهای تقسیم داراییها در صورت انحلال، برنامه تخصیص سهام به موسسین (Vesting)، شرط اجبار (Drag Along)، حق عدم ترقیق و اولویت فروش سهام، از مواردی بودند که به تفصیل بررسی شدند. بخش پایانی کارگاه نیز به پرسش و پاسخ شرکت کنندگان گذشت.

 

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.