گزارش کارگاه آشنایی با اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی
1398/5/2
نوع: کارگاه ها
نویسنده: نسترن سادات موسوی داور

 

در روز دوشنبه مورخ 17 تیر 1398 ، «آشنایی با اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی» با سخنرانی محمد رضا شهلانی در کارن کراد برگزار شد.در این کارگاه در خصوص چگونه یک اظهار نامه مالیاتی را تکمیل نماییم صحبت شد . اگر بخواهیم نگاهی جامع به به موضوع مطرح شده داشته باشیم میتوانیم به متن ذیل اشاره کنیم :

 

برای شروع هر کسب و کاری باید با قوانین مالیاتی و چگونگی پرداخت مالیات و حداکثر زمان پرداخت مالیات آشنایی داشت . اظهارنامه مالیاتی کارنامه مالی یک سال کاری شرکت و موسسات و اشخاص حقیقی به سازمان امور مالی جهت محاسبه دقیق مالیات به سازمان امور مالی تحویل میدهند.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان تیرماه یعنی تا پایان چهارماه پس از سال مالی است. شیوه ی محاسبه مالیات در ایران به دو صورت علی الراس و خود اظهاری است. 

خود اظهاری به این معناست که شخص حقوقی اعلام میکند که در سال مالیاتی خود به چه میزان سود داشته و به چه میزان باید مالیات پراخت کند. 

روش علی الراس هم بدین صورت است که ممیز مربوطه مالیات را محاسبه نموده و به مودی اعلام می نماید. در این روش نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی، ملاک پرداخت مالیات میباشد .

قبل از تهیه اظهار نامه مالیاتی موضوعات زیر را نظر میگیریم :

• تکمیل اطلاعات سامانه ثبت نامی 

• داشتن شماره حساب بانکی البته این مورد اختیاری میباشد 

• اطلاع از وضعیت مالی سال قبل 

• رونوشتی از قرار داد اجاره محل 

• اطلاعات مربوط به مجوز های فعالیت 

• دسترسی به اطلاعات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 

• اطلاع از وضعیت درصد سهام هریک از سهامداران 

• داشتن شماره و تاریخ دفاتر روزنامه و کل سال مالی

• اطلاع از معافیت های مالیاتی در صورت وجود 

• داشتن اطلاعات مربوط به کمک های مالی پرداختی در صورت وجود 

• آماده سازی تراز آزمایشی و ترازنامه و صورت سودوزیان سال جاری

• رونوشت اظهارنامه مالیاتی سال قبل 

• اطلاع از تعداد پرسنل شرکت در سال جاری و سال قبل 

 

مراحل تهیه و ارسال اظهار نامه مالیاتی به این صورت است که ابتدا مودی از طریق سایت نظام مالیاتی ایران ثبت نام کند . وی پس از تایید اطلاعات ارائه شده و تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی مربوطه و اخذ کد اقتصادی ، به عنوان مودی مالیاتی شناخته میشود. بعد از مراحل قانونی ثبت نام ، از طرف سازمان امور مالیاتی به مودی نام کاربری و رمز عبور برای انجام عملیات تکلیف مالیاتی اختصاص داده میشود.

 

و در آخر به موضوعات زیر پرداخته شد: 

 

کنترلهای مورد نیاز تکمیل اظهارنامه : 

1. مقایسه مجموع گزارشات فصلی با اظهارنامه های ارزش افزوده 

2. مجموع فروش و درآمد و خرید های اعلامی در سامانه معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده بایستی به عنوان ارقام مرجع جهت گزارش در اظهارنامه مالیاتی مد نظر قرار گیرد. 

3. ارقام اعلام شده جهت خرید ها و هزینه های فاقد ارزش افزوده اعلام شده در سامانه معاملات فصلی به عنوان ارقام مرجع در اظهارنامه مالیاتی مد نظر قرار گیرد.

 

 

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.