مدیریت استراتژیک بازار| Strategic Market Management
1398/5/15
نوع: معرفی کتاب
نویسنده: لیلا اکبری

 

هسته اصلی ویراست دهم کتاب مدیریت استراتژیک بازار، توسعه کسب و کار، برند و استراتژی های بازاریابی ای است که به مزیت رقابتی بادوام منجر می شوند؛ کاری که با گذشت زمان، دشوار و دشوارتر شده است. در بسیاری از بازارها، رقبا در زمینه منافع کارکردی اساسی به تعادل و برابری رسیده اند، بنابراین پیشگام بودن در نوآوری و محافظت از آن از هر زمان دیگری مهم تر شده است وتحقق آن مستلزم داشتن سازمان و سیستمی قوی است.

امروزه توسعه و پیاده سازی استراتژی ها بسیار متفاوت تر از چند دهه پیش و هنگامی است که محیط کسب وکار پایدارتر و ساده تر بود. اکنون تمامی بازارها را می توان پویا دانست. درنتیجه شرکت ها باید بتوانند استراتژی ها را با شرایط مطابقت دهند تا مرتبط بمانند. زمانه دشوار اما هیجان انگیزی است؛ پراز فرصت و تهديد.

وجود موارد زیر از جمله جنبه های منحصر به فرد این کتاب است:

تعریفی از استراتژی کسب وکار که شامل گستره وسیع محصول / بازار، ارزش پیشنهادی، دارایی ها و شایستگی ها و استراتژی های حوزه کارکردی میشود. اغلب اوقات مفهوم استراتژی کسب وکار مبهم است و به خوبی تعریف نمی شود که این مسئله موجب پراکندگی تمرکز و ارتباطات ضعیف می شود.

تحلیل استراتژیک ساختاریافتهای متشکل از تحلیل های تفصیلی مشتری، رقیب، بازار، محیط و تحلیل داخلی که به فهم پویایی های بازار منجر می شود. این تحلیل ها با نمودار خلاصه جریان، مجموعه ای از سرفصل ها که به آغاز شدن فرایند کمک می کنند و مجموعه ای از فرم های برنامه ریزی همراه شده اند.

مفاهیم تعهد، فرصت طلبی و انطباق پذیری استراتژیک و اینکه چگونه می توانند و باید با هم ترکیب شوند.

رشد کسب وکار از طریق انرژی بخشی به کسب و کار، اهرم کردن کسب وکارها، خلق کسب وکارهای جدید و جهانی شدن. هر گزینه ریسک ها و پاداش های مربوط به خود را دارد و همگی باید بر روی میز تصمیم گیری قرار داشته باشند.

پایه های ارزش پیشنهادی و برندهای قوی. استراتژی بدون ارزش پیشنهادی متقاعدکننده، بازارمحور و موفق نمی شود. باید دارایی های برندی توسعه یابند که از استراتژی کسب وکار پشتیبانی کنند.

ایجاد بازاریابی مبتنی بر هم افزایی در سازمان های سیلویی که سیلوهای آن بر اساس محصولات یا کشورها تعریف شده اند. تمامی سازمان ها محصولات و بازارهای چندگانه دارند و ایجاد همکاری و ارتباطات به جای رقابت و منفرد بودن ابتکاری است که باید به کار گرفته شود.

مواجهه با بازارهای پویا نیازمند استراتژی های مشتری محور و خلاقیت است. کتاب بر منظر مشتری و این واقعیت که هر استراتژی باید ارزش پیشنهادی ای با معنی برای مشتری داشته باشد، تأکید دارد. این کتاب مسیری را نشان میدهد که طی آن تکانه گذشته شکسته شود و استراتژی ها و پیشنهادهای خلاقانه ایجاد شوند.

 

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.