مصاحبه اختصاصی
1398/6/24
نوع: سرمایه گذاران
نویسنده: لیلا اکبری

1- معرفی مختصر از شرکتتان؟

سیناتک، یک مرکز نوآوری در حوزهی فناوریهای مالی (فینتک) است که در حال حاضر فعالیت خود را با سرمایهگذاری جسورانه آغاز کرده است.‏ مهمترین نقطه تمایز سیناتک با دیگر صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه، شبکه ی ارزشی است که سیناتک در آن قرار دارد: یک بانک، یک کارگزاری بورس، یک شرکت بیمه، یک شرکت لیزینگ و همچنین یک هلدینگ مدیریت مالی، سهامداران سیناتک بوده و با چالش های نوآورانه ی خود از طریق سیناتک روبرو میشوند.‏ سرمایه پذیران، همکاران و شرکای استراتژیک سیناتک این فرصت را دارند که جزئی از این شبکه ی ارزش شده و از طریق آن بطور مستقیم در بازار فناوری های مالی حضور داشته و با بهترین متخصصان این حوزه تعامل داشته باشند.

‏ 2- حداکثر سقف سرمایه گذاری شرکتتان چقدر است؟

با توجه به توان مالی سهامداران، سیناتک سقفی برای سرمایه گذاری قائل نیست.

3- آیا تمرکز شرکت شما برای سرمایه گذاری روی حوزه های خاصی است؟

اگر بله، چه حوزه هایی؟ سیناتک علاقهمند به مشارکت در طرحهای نوآورانه با محوریت فنآوریهای نوین مالی (فینتک) است.

4- از نظر شما به عنوان سرمایه گذار، مهم ترین جنبه هایی که استارتاپ ها باید به آن ها توجه داشته باشند چیست؟

تیمسازی، شناخت بازار هدف، تدوین استراتژی رشد

5- بزرگترین مشکلی که در بحث سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی ایران داریم چیست؟

کم تجربگی کلیه اجزای اکوسیستم، فقدان چشمانداز شفاف دوران پسا سرمایه گذاری

 

نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده: محسن عسگری

سمت مصاحبه کننده: دستیار مدیرعامل

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.