مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه | Project Management For The Unofficial Project Manager
1398/8/19
نوع: معرفی کتاب
نویسنده: لیلا اکبری

مدیریت پروژه رشته ای است که اغلب اشتیاقی برای یادگیری آن وجود ندارد زیرا آن را موضوعی تخصصی، سخت و پیچیده میدانند که فقط برخی از متخصصان از عهده اش برمی آیند. درستی یا نادرستی این موضوع اغلب به زاویه نگاهمان به مدیریت پروژه بستگی دارد و اینکه وقتی میگوییم مدیریت پروژه چه چیزی به ذهنمان می رسد. احتمالا پروژه بزرگ صنعتی، خدماتی یا عمرانی با صدها نفر که در آن مشغول به کارند و فرایندهای پیچیده و تخصصی. اما اگر پروژه را مجموعه فعالیتهایی تعریف کنیم که آغاز و پایان مشخص دارند، بودجه و هزينه آنها محدود است و لازم است با کمک افراد دیگر آنها را به سرانجام برسانیم، در مسیر زندگی شخصی و حرفه ای مان با فعالیت های زیادی از این دست درگیریم اما نام آنها را پروژه نمیگذاریم و خودمان را مدیر پروژه نمیدانیم. اما به نوعی همه مدیر پروژه هستیم یا به قول نویسنده این کتاب، مدیر پروژه غیررسمی...

«در این کتاب کوری، سوزِت و جِیمز طرح نهایی مدیران "غیررسمی" پروژه را خلق کرده اند. شما در هفت فصل ساده از سطح مبتدی به سطح ماهر خواهید رسید.»

جی ویلکینسون، بنیانگذار و مدیرعامل فایر اسپرینگ.

«مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه به چالشی که اکثر افراد در محیط کار خود با آن مواجه می شوند پاسخ می دهد - نیاز به سازمان دهی پروژه های درحال اجرا بدون هیچگونه آموزشی، تا شرکت های خود را به سمت آینده ای نوین هدایت کنند. این کتاب فوق العاده ای است - بسیار عملی، با نگارشی ساده و روان، جذاب و بدون حاشیه - با دانستن اطلاعات این کتاب کنترل اوضاع را به سرعت در دست خواهید گرفت.»

جولی مورگنسترن، نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز. مدیریت زمان از درون به بیرون

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.