کارگاه «کنترل مالیات ویژه کسب و کارهای نوپا»
1398/9/3
نوع: کارگاه ها
نویسنده: هانیه طالبی

در روز چهارشنبه  مورخ 29 آبان 1398 کارگاه «کنترل مالیات ویژه کسب و کارهای نوپا» با سخنرانی محمد رضا شهنانی در شتاب دهنده تریگ آپ  برگزار شد. در این کارگاه در انواع مالیت و چگونگی کنترل آنها صحبت شد. اگر بخواهیم نگاهی جامع به موضوع مطرح شده داشته باشیم می‌توانیم به متن ذیل اشاره کنیم:

در زمان شروع هر کسب و کاری بایستی با قوانین مالی و مالیاتی آشنا باشیم. آشنایی با این قوانین فقط برای ابتدای فعالیت نیست بلکه این موارد را تا انتها باید پیگیری نمود تا از بروز هزینه های هر چه بیشتر در سازمان و موسسه خود جلوگیری نمایید.

امروزه دریافت مالیات توسط دولتها یکی از منابع درآمدی آنهاست پس تلاش بر این است تا هر چه بیشتر این منابع وصول گردند بنابراین وضع اصل و جرایم مالیاتی یکی از بدیهیات است. اگر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به وظایف قانونی و مالیاتی خود اقدام ننمایند بابت اضافه شدن هزینه های آنها می گردد. ما سعی داریم در این همایش به شرکتها و اشخاص حقیقی آموزش های لازم را بدهیم تا حتی الامکان نسبت به کاهش هزینه های قانونی این کسب و کارها بینجامد.

در ابتدای کارگاه مدرس بحث را با مالیات بر اجاره شروع کرد و مطرح کرد که این مالیات دارای چه معافیت هایی می باشد؟؟ این مالیات چگونه حساب می شود و دارای چه فرمول محاسباتی می باشد؟؟ چه مستنداتی برای ثبت این مالیات مورد نیاز است؟ آیا این مالیات مربوط به شرکتی است که مکانی را اجاره کرده یا مالک دفتر؟؟

در ادامه کارگاه مدرس به ترتیب انواع مالیات ذیل را مطرح کرد و در خصوص هر کدام از آنها توضیح داد و مثال عینی زد.

1-مالیات بر درآمد کشاورزی چیست؟؟ آیا افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند معاف از مالیات هستند؟؟

2-مالیات بر حقوق چیست؟؟ این مالیات دارای چه تبصره هایی می باشد؟؟ جدول این مالیات در سال گذشته چگونه بوده است؟؟ این مالیات با چه ضریبی محاسبه می شود؟

3-مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟؟ آیا امکان معافیت مالیاتی برای این نوع مالیات وجود دارد؟

4-مالیات علی الرئس چیست؟؟ این مالیات چه اهمیتی دارد؟؟

5-مالیات درآمد اتفاقی چیست؟؟ چگونه محاسبه می شود؟؟

در نیم ساعت باقی مانده کارگاه در خصوص موادی اعم از تحریر دفاتر قانونی، لزوم نوشتن این دفاتر، نحوه پر کردن انها، موعد تحویل آنها و معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول مالیاتی صحبت شد. در آخر کارگاه مدرس به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد و به حل سوالات مالیاتی آنها پرداخت. برای فهم بیشتر هر کدام از این مالیات ها فایل ارائه زیر را بخوانید.

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.