هر برند یک قصه است | Building a storybrand
1398/9/20
نوع: معرفی کتاب
نویسنده: نگار صالحی

این کتاب نمیخواهد قصه ی کسب و کارتان را تعریف کند. آن طور کتاب ها فقط وقت آدم را تلف میکنند. مشتری ها معمولا اهمیتی به داستان شما نمی دهند؛ مهم داستان خودشان است. قهرمان داستان باید مخاطب تان باشد، نه برندتان. این همان رازی است که همه ی کسب وکارهای ابرموفق می دانند. آنچه در یک چارچوب هفت بخشی در ادامه می آید، نحوه ی سخن گفتن شما درباره ی کسب وکارتان و احتمالا نحوه ی انجام دادن کارتان را تغییر می دهد. این روش هرسال به بیش از سه هزار کسب وکار کمک میکند پول شان را برای بازاریابی هدر ندهند و با شفاف کردن پیام شان، کسب و کارشان را توسعه دهند.

این چارچوب در هر صنعتی که فعالیت کنید، به شما کمک می کند. برای استفاده ی حداکثری از این کتاب ، این سه مورد را توصیه میکنم:

1. کتاب را بخوانید و سعی کنید چارچوب SB7 را بفهمید.

۲. پیام خود را از فیلتر این چارچوب رد کنید.

۰۳ پیام تان را شفاف تربگویید تا مخاطبان بیشتری به حرفتان توجه کنند

بازاریابی تغییر کرده است. کسب وکارهایی رشد میکنند که قصه های قهرمان محور برای مشتری هایشان بسازند. شرکت هایی که این روش را در پیش نگیرند از یادها خواهند رفت. بهترین پاداش را وقتی دریافت میکنیم که قصه های مخاطبانمان را مهم تراز قصه های خودمان بدانیم.

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.