تامین مالی جمعی چگونه عمل می کند؟
1397/1/16
نوع: استارتاپ ها
نویسنده: مینا رزقیان

در یک پروژه تامین مالی جمعی سه گروه مشارکت دارند: صاحبان ایده یا پروژه، حامیان (سرمایه‌گذاران)، سامانه یا پلتفرم‌هایی که این دو گروه را برای تامین‌مالی گردهم می‌آورند.

فرآیند تامین مالی به این صورت است که ابتدا کارآفرین، ایده مورد نظر خود را در صفحه ای اختصاصی در وب گاه واسط که پلتفرم نامیده می شود تشریح می کند و به عبارت دیگر یک کمپین برای ایده خود راه اندازی می کند. معرفی پروژه شامل اطلاعات گوناگونی است که بخشی از آن در دسترس پلتفرم واسط قرار می گیرد و بخش دیگر که دارای اطلاعات طبقه بندی کمتری است در معرض عموم مردم قرار داده می شود. 

اطلاعاتی نظیر مدل کسب و کار و همچنین اطلاعات اقتصادی پروژه می بایست در اختیار پلتفرم قرار بگیرد تا بتواند راستی آزمایی های مورد نظر را در مورد پروژه انجام دهد. حتی برخی پلتفرم‌ها در صورت لزوم، به صاحبان ایده مشاوره های لازم را نیز می دهند. هنگامی که پروژه از جنس مسائل اجتماعی و فعالیت های خیریه باشد، پلتفرم اطلاعات دیگری در مورد راستی آزمایی از صاحبان ایده می گیرند. اطلاعاتی شامل توضیح ویژگی های پروژه، میزان سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی، مدل فعالیت سایت واسط، محل انجام پروژه، ارزش های پیشنهادی برای مشارکت کنندگان، مدت زمان تأمین سرمایه و همچنین نحوه حمایت مالی از جمله مواردی هستند که در دسترس عموم مردم قرار می گیرد. 

سایت واسط پس از تأیید کمپین پروژه را بر روی وب گاه خود و در معرض عموم قرار می دهد. از این به بعد صاحب ایده در مدت زمان تعیین شده و بر اساس مدل کاری سایت واسط، با استفاده از شبکه های اجتماعی و زیرساخت های موجود در سایت های واسط مانند انتشار فیلم تبلیغاتی به ترویج ایده خود می پردازد تا بتواند سرمایه اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند. بعد از مدت تعیین شده، در صورتی که سرمایه مورد نظر بر اساس مدل پیشنهادی تأمین شد با اخذ ضمانت هایی در اختیار صاحب ایده قرار می گیرد تا بتواند تعهدات خود را در قبال ارزش های مورد نظر مشارکت کنندگان به نتیجه رساند.

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.