مصاحبه اختصاصی
1399/1/17
نوع: مربیان
نویسنده: هانیه طالبی

1-معرفی مختصر از خودتان؟

راحله میلادی شروع فعالیت در حوزه استارتاپ‌ها از سال ۱۳۹۱

اولین استارتاپ راه اندازی شده :‌پل – حوزه خدمات منزل – سال ۹۱-۹۲

سمت های فعلی: رییس هیئت مدیره شرکت گروه ارتباط گستران بنتا

مدیرعامل شتابدهنده تیک

هم بنیانگذار استارتاپ ساناپی

2-حوزه فعالیتتان؟

حوزه فعالیت شخصی : توسعه کسب و کار – تیم‌سازی.

حوزه فعالیت مجموعه بنتا :‌برگزاری رویداد کارآفرینی – طراحی سایت و اپلیکیشن – تولید محتوای تصویری و گرافیکی.

حوزه فعالیت استارتاپ ساناپی : فینتک

3-از چه سالی فعالیت در حوزه استارتاپی را شروع کردید؟ ۱۳۹۱

4-چه استارتاپ¬های موفق تحت مربیگری تا به حال داشتید؟ تعدادآن ها خیلی هست ...

5-کمبود چه چیزهایی در اکوسیستم استارتاپی احساس می شود؟

اعتقاد دارم اولین مشکل جدی که در اکوسیستم استارتاپی وجود دارد آموزش صحیح می‌باشد نیاز به آموزش در تمام سطوح از کسانی که به تازگی وارد اکوسیستم می‌شوند تا منتورها و مدیران شتابدهنده‌ها و... إحساس می‌شود و ضروری ست و مشکل بعدی که باعث یکپارچه نبودن اکوسیستم می باشد عدم هماهنگی و همکاری اجزای مختلف اکوسیستم باهم می‌باشد.

6-بزرگترین مشکلی که در بحث سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی ایران داریم چیست؟

‌ارزش گذاری غیر اصولی و عموما بالاتر از ارزش واقعی توسط هم بنیان گذاران استارتاپ ها و نداشتن ساختار تیمی مناسب.

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.