برگزاری نخستین رویداد استارتاپی روستایی
1397/7/3
نوع: اخبار
نویسنده: مینا رزقیان

روزهای 10 تا 13 شهریورماه اولین رویداد استارتاپی روستایی منطقه‌ای کشور، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و با محوریت روستا در 12 رویکرد ازجمله گردشگری و صنایع‌دستی، محیط‌زیست و پسماند، بازاریابی و فروش برگزار شد.

با توجه به حضور استارتاپ‌ها در رویداد استارتاپی روستایی و نیاز آنها به جذب سرمایه برای ادامه و پیشرفت کار خود از سامانه تامین مالی جمعی کارن‌کراد دعوت به عمل آمد تا با حضور در روز اختتامیه و معرفی خود برای استارتاپ‌ها امکانی را برای آنها پدید آورد تا بتوانند خود را به عموم جامعه معرفی کنند و همچنین برای جذب سرمایه و اتصالشان به سرمایه‌گذاران فعال در این اکوسیستم فرصتی را فراهم آورد.

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.