تصمیمات در مجامع عمومی شرکت‌ سهامی خاص با چه اکثریتی اتخاذ می‌شود؟
1397/8/11
نوع: استارتاپ ها
نویسنده: حقوقی کارن‌کراد

شرکت سهامی خاص دارای سه مجمع عمومی است. (البته طبق قانون تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت‌های سهامی خاص اجباری نیست؛ اما طبق مقررات و ضوابط حاکم بر اداره ثبت شرکت‌ها، یکی از مدارک لازم برای تاسیس شرکت، صورت‌جلسه مجمع عمومی موسس است)

الف- مجمع عمومی موسس: در مجمع عمومی موسس لازم است پذیره‌نویسانِ حداقل نیمی از سرمایه شرکت، در جلسه مجمع حاضر باشند. منظور از پذیره‌نویسان (موسسان) همان اشخاصی هستند که با تقبل کردن پرداخت بخشی از سرمایه شرکت، در تشکیل شرکت سهامی خاص مشارکت می‌کنند. اگر در اولین مرتبه‌ای که پذیره‌نویسان دعوت می‌شوند، حداقل نیمی از آنها در جلسه حاضر نشوند، جلسه مجمع تشکیل نمی‌شود و لازم است مجددا پذیره‌نویسان برای حضور در مجمع دعوت شوند. در مجمع جدیدی که تشکیل می‌گردد، حضور حداقل یک‌سوم پذیره‌نویسان سرمایه ضروری است. در هر دو حالت گفته‌شده، تصمیمات مجمع عمومی موسس زمانی قانونی است که حداقل دو-سوم حاضرین در مجمع آن تصمیم را تصویب کرده باشند. اگر این نصاب رای حاصل نشود، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام کنند. (ماده 75 لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت)

ب- مجمع عمومی فوق‌العاده: در مجمع عمومی فوق‌العاده لازم است بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، در جلسه مجمع حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، این تعداد سهامدار در جلسه مجمع حاضر نشدند، سهامداران برای بار دوم دعوت می‌شوند. لازم است در دعوت دوم بیش از یک‌سوم سهامداران حاضر شوند. در هر دو حالت فوق، تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با دو-سوم آرای حاضرین معتبر و قانونی است. (مواد 84 و 85 لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت)

پ- مجمع عمومی عادی: در این مجمع لازم است حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارد، حاضر باشند. اگر در اولین دعوت این تعداد از سهامداران حاضر نشدند، در دعوت دوم هر تعداد از صاحبان سهام که حاضر باشند، مجمع تشکیل می‌شود. در این مجمع تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه مجمع معتبر و قانونی است. با این همه، در مواردی که مجمع بخواهد مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب کند، نصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات، اکثریت نسبی است. (مواد 87 و 88 لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت)

* قواعد حاکم بر مجمع عمومی عادی از جهت نصاب تشکیل و اتخاذ تصمیمات، در مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نیز رعایت می‌شود؛ زیرا این مجمع هم نوعی مجمع عمومی عادی است.

* سهامداران می‌توانند در اساسنامه شرکت نصاب‌های ذکرشده برای رای‌گیری در مجامع بالا افزایش دهند؛ اما هیچ‌گاه نمی‌توانند از حداقل نصاب‌های تعیین شده برای آن مجامع برای تصمیم‌گیری بکاهند.   

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.