مصاحبه اختصاصی | صندوق پژوهش و فناوری کریمه
1397/10/5
نوع: سرمایه گذاران
نویسنده: مینا رزقیان

معرفی مختصر از شرکتتان؟

صندوق پژوهش و فناوری کریمه به استناد ماده 100  قانون برنامه سوم توسعه و ماده 45 قانون چهارم توسعه کشور و براساس مجوز کارگروه ماده 100  برنامه سوم در سال 1393 در اداره ثبت شرکت های استان قم ثبت گردید.

این صندوق با سهامداری 49%  بخش دولتی (پارک علم و فناوری استان  قم 29 %، دانشگاه قم 10%، پارک علم و فناوری قزوین10%) و 51% بخش خصوصی به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی وکیفی از فعالیت‌های پژوهشی (کاربردی-توسعه‌ای)، فناوری و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصربه فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران ایجاد گردیده است.

حداکثر سقف سرمایه گذاری شرکتتان چقدر است؟

سقف سرمایه‌گذاری صندوق بر اساس مصوب هیات مدیره 2 میلیارد تومان می‌باشد.

آیا تمرکز شرکت شما برای سرمایه گذاری روی حوزه های خاصی است؟ اگر بله، چه حوزه‌هایی؟

با توجه  به اینکه صندوق پژوهش و فناوری کریمه  به عنوان یکی از صندوق‌های جامع کشور از کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری مجوز فعالیت کسب نموده محدودیتی از جهت حوزه برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها وجود ندارد اما رویکرد اصلی صندوق برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری اطلاعات، فین تک،گردشگری و صنایع خلاق است.

از نظر شما به عنوان سرمایه گذار، مهمترین جنبه هایی که استارتاپ ها باید به آنها توجه داشته باشند چیست؟

مهمترین جنبه از نظر تیم سرمایه‌گذاری و ارزیابی صندوق، بازار طرح و تیم کاری متقاضی ‌می‌باشد.

بزرگترین مشکلی که در بحث سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی ایران داریم چیست؟

در حال حاضر بنظرم بزرگترین مشکل در حوزه اکوسیستم استارتاپی ایران عدم وجود یک نهاد متولی جهت ارزش‌گذاری حرفه‌ای طرح ها می‌باشد تا بتواند یکی از بزرگترین چالش های موجود بین سرمایه‌گذراران و کارآفرینان را حل کند.

لطفا برای افزودن نظر ورود یا ثبت نام کنید.