شرکت مهندسی پنگان الکترونیک

شرکت مهندسی پنگان الکترونیک

سرمایه گذاری ها

فلومتر الکترومغناطیسی (طرح شناور پلکانی)

کشور

ایران

استان

کرمان

بیوگرافی

طراحی و تولید انواع تجهیزات ابزار دقیق شامل سنسورهای سطح سنج اولتراسونیک، فلومترهای الکترومغناطیس و کانال باز، سطح سنج های الکترومکانیکی، سنسور تشخیص میدان دید، سنسورهای بادسنج، سنسورهای تونلی و قفل هوشمند