گزارش کارگاه «آشنایی با فرآیند تامین مالی ویژه استارتاپ ها»

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

گزارش کارگاه «اصول سئو ویژه استارتاپ ها»

گزارش کارگاه «اصول سئو ویژه استارتاپ ها»

2020/1/21
Type: Workshops
Writer: هانیه طالبی

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

گزارش کارگاه «آشنایی با متدلوژی استارتاپ ناب و بوم ناب»

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

کارگاه «آشنایی با مدل های کاربردی تحلیل رشد استارتاپ ها»

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

کارگاه «کنترل مالیات ویژه کسب و کارهای نوپا»

کارگاه «کنترل مالیات ویژه کسب و کارهای نوپا»

2019/11/24
Type: Workshops
Writer: هانیه طالبی

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

کارگاه «قدرت شبکه های اجتماعی در دست محتواهایشان است»

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

گزارش کارگاه «آشنایی با انواع ثبت شرکت، زمان مناسب و الزامات آن»

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

گزارش کارگاه «در پشت پرده وایرال مارکتینگ چه کارهایی انجام می شود؟»

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

گزارش کارگاه آشنایی با اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی

گزارش کارگاه آشنایی با اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی

2019/7/24
Type: Workshops
Writer: نسترن سادات موسوی داور

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

گزارش کارگاه آشنایی با قرارداد سهامداران

گزارش کارگاه آشنایی با قرارداد سهامداران

2019/7/23
Type: Workshops
Writer: بهنام ثقفی

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Read the full post

گزارش کارگاه نحوه ارائه به سرمایه‌گذار با سخنرانی روزبه شاهرخی

در روز یکشنبه 18 آذر 97، کارگاه «نحوه ارائه به سرمایه‌گذار» با سخنرانی جناب آقای روزبه شاهرخی در کارن‌کراد برگزار شد.

Read the full post